Słowo

ειχον

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 31 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady