Słowo

εκ

(1 - 20) z 574

znaleziono łącznie 2943 razy w 2539 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 675 razy w 574 wersetach, w Septuagincie 2262 razy w 1959 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady