Słowo

εκαθητο

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady