Słowo

εκαθισεν

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 82 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady