Słowo

εκαλεσεν

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 188 razy w 176 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 178 razy w 167 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady