Słowo

εκαστος

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 234 razy w 209 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 192 razy w 169 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady