Słowo

εκατον

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 209 razy w 188 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 193 razy w 172 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady