Słowo

εκβαλλει

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 12 razy w 10 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady