Słowo

εκειθεν

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 153 razy w 142 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 125 razy w 114 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady