Słowo

εκειναις

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 57 razy w 56 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 41 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady