Słowo

εκεινη

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 310 razy w 303 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 263 razy w 257 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady