Słowo

εκεινης

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 45 razy w 45 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 25 razy w 25 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady