Słowo

εκεινον

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 29 razy w 29 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady