Słowo

εκεινος

(1 - 20) z 59

znaleziono łącznie 81 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 59 razy w 59 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady