Słowo

εκεινω

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 90 razy w 88 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 79 razy w 77 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady