Słowo

εκκλησια

(1 - 20) z 33

znaleziono łącznie 78 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 33 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 41 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady