Słowo

εκπορευομενου

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 7 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady