Słowo

ελαβεν

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 334 razy w 313 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 312 razy w 291 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady