Słowo

ελαβον

(1 - 20) z 26

znaleziono łącznie 116 razy w 112 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 26 razy w 26 wersetach, w Septuagincie 90 razy w 86 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady