Słowo

ελαιου

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 59 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 55 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady