Słowo

ελαιων

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 18 razy w 17 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady