Słowo

ελαλει

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 33 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady