Słowo

ελαλησαν

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 54 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 43 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady