Słowo

ελεγεν

(1 - 20) z 66

znaleziono łącznie 73 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 66 razy w 66 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady