Słowo

ελεγον

(1 - 20) z 70

znaleziono łącznie 94 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 74 razy w 70 wersetach, w Septuagincie 20 razy w 20 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady