Słowo

ελεημοσυνην

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 12 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady