Słowo

ελεος

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 198 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 16 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 182 razy w 175 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady