Słowo

ελθετω

(1 - 4) z 4

znaleziono łącznie 13 razy w 13 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady