Słowo

ελθη

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 70 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 33 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady