Słowo

ελθων

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 61 razy w 58 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 10 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady