Słowo

ελπιδι

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 30 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 16 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady