Słowo

ελπιδος

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady