Słowo

εμε

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 317 razy w 290 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 88 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 229 razy w 213 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady