Słowo

εμη

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 31 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 11 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady