Słowo

εμην

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 21 razy w 21 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady