Słowo

εμοι

(1 - 20) z 90

znaleziono łącznie 315 razy w 296 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 98 razy w 90 wersetach, w Septuagincie 217 razy w 206 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady