Słowo

εμου

(1 - 20) z 108

znaleziono łącznie 490 razy w 459 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 113 razy w 108 wersetach, w Septuagincie 377 razy w 351 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady