Słowo

εμπροσθεν

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 176 razy w 170 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 128 razy w 125 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady