Słowo

εν

(1 - 20) z 2171

znaleziono łącznie 14011 razy w 9738 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2870 razy w 2171 wersetach, w Septuagincie 11107 razy w 7533 wersetach, w innych pismach 34 razy w 34 wersetach.

Przekłady