Słowo

ενα

(1 - 20) z 45

znaleziono łącznie 216 razy w 173 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 45 wersetach, w Septuagincie 168 razy w 128 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady