Słowo

ενεκεν

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 107 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 19 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 87 razy w 72 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady