Słowo

ενος

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 90 razy w 83 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 55 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady