Słowo

ενοχος

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 15 razy w 12 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 7 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady