Słowo

εντολας

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 134 razy w 132 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 115 razy w 114 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady