Słowo

εντολη

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady