Słowo

εντολην

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 45 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady