Słowo

ενωπιον

(1 - 20) z 89

znaleziono łącznie 535 razy w 500 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 97 razy w 89 wersetach, w Septuagincie 438 razy w 411 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady