Słowo

εξ

(1 - 20) z 228

znaleziono łącznie 1152 razy w 1039 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 253 razy w 228 wersetach, w Septuagincie 898 razy w 810 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady