Słowo

εξαπεστειλαν

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 15 razy w 15 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 10 razy w 10 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady