Słowo

εξελεξατο

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 38 razy w 37 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady